Logó

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Hittanvizsga anyaga a 10-11. évfolyamok számára

A vizsga időpontja: 2018. március 20.

Az írásbeli tesztre való felkészüléshez a következő oldalak tanulmányozása szükséges:

http://www.katolikus.hu/szentek/szent18.html

http://www.szaleziak.hu/article.php?t=isten_az_emberi_sziv_istene___xvi_benedek_szalezi_szent_ferencrol_#linkable

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_Szent_Ferenc

http://www.szaleziak.hu/article.php?t=szalezi_szent_ferenc___lelkipasztor_es_kommunikator

http://www.katolikus.hu/szentek/szent22.html

http://www.szaleziak.hu/_static/szentek.php?id=15&name=Savio%20Szent%20Domonkos

A vizsga tesztrészében a kilencedikes és tizedikes történelem tananyagnak a kereszténységről, a Bibliáról és az egyházról tanult részeiből is lesznek feladatok.

 

 Tudni kell az alábbi kérdésekre válaszolni (hittan kérdések)

 

1. Mi a Szentírás? 

A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el.

2. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit? 

A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség könyveire (45 könyv, héber nyelven) és az Újszövetség könyveire (27 könyv, görög nyelven).

 3. Hogyan szól az apostoli hitvallás?

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

4. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?

Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a háromszemélyű egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben; Teremtőnkben, Megváltónkban és Megszentelőnkben.

5. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? 

Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ô lélek.

6. Hány Isten van? 

Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.

7. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?  Egy szóval Szentháromságnak nevezzük.

8. Mit tesz Isten most is a világgal? 

Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza.

9. Ki az ember?

Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van.

10. Mi az emberi méltóság alapja?

Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre.

 11. Mi lett az ősbűn következménye? 

Az ősbűn következménye:

Elvesztettük az istengyermeki életet; Emberi természetünk is megsérült. 

Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.

12. Ki váltotta meg a világot? 

A világot Jézus Krisztus váltotta meg.

 13. Mit jelent a Krisztus szó? 

A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent.

 14. Jézus Krisztus Isten vagy ember? 

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az Istenember.

 15. Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária Istentől?

 Az istenanyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a szűzi anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ô az Egyház édesanyja.

 16. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?

 Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük.

 17. Miért szenvedett és halt meg Jézus? 

Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és visszaszerezze az üdvösséghez szükséges kegyelmet.

 18. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus “alászállt a poklokra”?

Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus valóban meghalt, és a megváltás az előtte elhunytakra is kiterjed.

 19. Miért jön el Jézus a világ végén?

Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza, megítélje, és a világot megújítsa.

 20. Ki a Szentlélek? 

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.

 21. Mi az Anyaszentegyház? 

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.

 22. Ki alapította az Anyaszentegyházat? 

Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.

 23. Mire kötelez minket a keresztény hit?

A keresztény hit nemcsak arra kötelez minket, hogy elhiggyük Isten üzenetét, hanem arra is, hogy teljesítsük Isten akaratát.

 24. Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát?

Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg:

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

 25. Mi részletezi számunkra a főparancsot? 

A főparancsot számunkra a tízparancsolat részletezi.

 

26. Hogyan szól Isten tízparancsolata?  

Isten tízparancsolata így szól:

 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
 2. Isten nevét hiába ne vedd!
 3. Az Úr napját szenteld meg!
 4. Atyádat és anyádat tiszteld!
 5. Ne ölj!
 6. Ne paráználkodj!
 7. Ne lopj!
 8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
 9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
 10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 27. Mik a szentségek?

A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmeket közvetítenek.

 28. Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?

A szentségek erősítik a hitet, Istennek megadják a tiszteletet, megszentelik az embert, és építik az egyházi közösséget.

 29. Hány szentség van? 

Hét szentség van:

1. a keresztség; 2. a bérmálás; 3. az Eukarisztia; 4. a bűnbocsánat szentsége;  5. a betegek kenete;  6. az egyházi rend; 7. a házasság.

 30. Mely szentségek törlik el a halálos bűnt, és adják meg a megszentelő kegyelmet? A keresztség és a bűnbocsánat szentsége törli el a halálos bűnt, és adja meg a megszentelő kegyelmet.

 31. Mely szentségekhez nem járulhat, aki tudja, hogy halálos bűnben van?

Aki tudja, hogy halálos bűnben van, nem járulhat a következő szentségekhez: bérmálás, Eukarisztia, betegek kenete, egyházi rend és házasság.

 32. Mely szentségeket szabad csak egyszer felvenni?

A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend, szentségét csak egyszer szabad felvenni, mert ezek eltörölhetetlen jegyet hagynak a lélekben.

 33. Mi a keresztség? 

A keresztség az első és legszükségesebb szentség, általa az emberek megszabadulnak a bűntől, Isten gyermekévé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagjaivá lesznek.

 34. Mi a bérmálás?

A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.

 35. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.

 36. Mi a bűnbocsánat szentsége?

A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

 37. Mi a betegek kenete? 

A betegek kenete szentség, amellyel az egyház a betegségben szenvedő híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket.

 38. Mi az egyházi rend? 

Az egyházi rend szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és különleges módon részesíti Krisztus papságában.

 39. Mi a házasság?

A házasság egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége, melyet Krisztus szentségi rangra emelt.

 

Kazincbarcika, 2018. február 19.

 

Petróczi Gábor
igazgató

admin On február - 20 - 2018

Categories

Hírek, Kiemelt, Szalézi

Tags

Related Posts

 • No related posts found

Comments are closed.

 • Digitális Napló (E-kréta)
 • Menzarendelés
 • LanguageCert
 • Gimnáziumi fórum
 • Facebook
 • Youtube
 • RSS

Alkalmazások

 • Menüválasztás!!!
 • Gimnáziumi fórum
 • Digitális napló.
 • Angol nyelvvizsga vizsgahely
 • Jelentkezés fogadóórára
 • Menő menza a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban:
  Kattintson a képre ! Menő menza a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban

Ajanlati_felhivas_kiemelt

Ajánlati felhívás

A felhívás itt tölthető le PDF formátumban:  Ajanlati_felhivas.pdf Ajanlati_felhivas A mellékletek innen ...

Tomori_Zsolt_kiemelt

Természetfotók a G

„Barangolásaim a természetben” címmel nyílt kiállítás a Gimi Galériában 2019. ...

DSC_4760

Nagy László Fizika

V e r s e n y f e l ...

71585744_1345951275569313_3934884384728940544_n

Jelentkezés a közp

Kedves leendő Diákunk!   Amennyiben úgy döntesz, hogy nálunk szeretnél tanulni, 2019. ...

Fogadóóra

Tisztelt Szülők! 2019. november 19-én 16,30- tól fogadóórát tartunk, amelyre szeretettel ...