Logó

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A fenntartói jogokat gyakorló Don Bosco Szalézi Társasága (1032 Budapest, Bécsi út 173.) az alábbi módosított alapító okiratot adja ki:

 1.    Az intézmény neve: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium.

2.    Az intézmény székhelye: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

4.    OM azonosító: 201 492

5.     Az alapítás időpontja: 2011. 08.31.

6.     Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

7.     Az intézmény alapítója: Don Bosco Szalézi Társasága

8.     Az intézmény fenntartója, címe:

Don Bosco Szalézi Társasága (1032 Budapest, III. ker. Bécsi út 173., a továbbiakban: Fenntartó)

9.    Az intézmény felügyeleti szerve:

– a szakmai és törvényességi felügyeletet a Fenntartó gyakorolja,

– a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Kormányhivatal (3525 Miskolc, Városház tér 1.) gyakorolja.

10.  Az intézmény típusa: Gimnázium

Évfolyamainak száma: 7-13. évfolyam

Gimnázium     (9-12. osztály) 4 évfolyam, Gimnázium (9-13. osztály) (idegen nyelvi előkészítő) 5 évfolyam

Gimnázium (7-12. osztály) 6 évfolyam

 11.  Az intézmény munkarendje: iskolai rendszerű nevelés és oktatás.

 12.  Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:

Gyermek- és tanulólétszám összesen: 750 fő

 13.  Az intézmény feladata:

Elsősorban Kazincbarcika és környéke lakosságának igényeit figyelembe véve általános iskolás és középiskolás korú gyermekek nevelése és oktatása, valamint felnőtt korúak oktatása nappali, esti és levelező tagozaton, keresztény szellemben a Magyar Katolikus Egyház és a Szalézi Szent Ferenc Társasága hagyományait követve.

14.  Az intézmény alaptevékenységei:

14.1. Alaptevékenység TEÁOR szám szerinti besorolása:

85 20 Alapfokú oktatás (5-8. évfolyam, max. 150 fő)

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

a) testi, érzékszervi, (………) több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, (……….)

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;

85 31 Általános középfokú oktatás (9-12/13. évfolyam, max 600 fő)

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

a)      testi, érzékszervi, (………) több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, (……….)

b)      a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

56 29 egyéb vendéglátás (munkahelyi étkeztetés tanulók, alkalmazottak részére)

68 20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

91 01   Könyvtári tevékenység

85 51 Sport, szabadidős képzés (diáksport)

88 91 Gyermekek napközbeni ellátása (tanulószoba, tanórán kívüli oktatás) max. 300 fő

94 91 Egyházi tevékenység (vallásoktatás, keresztény szellemű nevelés)

 15.  Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Az intézmény a Társaság tartományfőnöke által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a közoktatási törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az Iskola a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el. Az Iskola a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

16.  Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon:

Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1096. hrsz. alatti ingatlan.

 17.  Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog:

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.

18.  Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenysége, mértéke:

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat

19.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Fenntartó nevezi ki határozott, öt év időtartamra és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

20.  Az intézmény képviselete:

Az intézmény képviseletére a vezetője jogosult, aki az ügyek meghatározott körére esetenként vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja.

21. Záradék:

 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium alapító okiratát a Don Bosco Szalézi Társasága a 2012/6. számú határozatával hagyta jóvá.

Budapest, 2012. február 6.

 

Depaula Flavio

a Fenntartó képviselője

 • Digitális Napló (E-kréta)
 • Menzarendelés
 • LanguageCert
 • Gimnáziumi fórum
 • Facebook
 • Youtube
 • RSS

Alkalmazások

 • Menüválasztás!!!
 • Gimnáziumi fórum
 • Digitális napló.
 • Angol nyelvvizsga vizsgahely
 • Jelentkezés fogadóórára
 • Menő menza a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban:
  Kattintson a képre ! Menő menza a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban

A sagim.hu oldal nyu

Kedves Látogató! A sagim.hu oldal a továbbiakban nem frissül, kérjük, látogasson ...

Menzások, figyelem!

A következő árváltozás lép életbe a tanév első napjától (09.01.): ...

Menzások, figyelem!

A szeptemberi étlap már elérhető. A mai naptól augusztus 25. ...

Javító-, osztályo

A javító-, különbözeti-, és osztályozóvizsgák (ez utóbbi csak az egyéni ...

Ságváris Öregdiá

Már csak két hét, és itt a nagy nap. Íme, ...